پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 19 فروردين 1399

منو اصلی


بیانیه گام دوم


اهداف سازمان

با گسترش و پيشرفت مراكز فرهنگي و ورزشي نياز به يك مديريت واحد جهت پيشبرد اهداف فرهنگي و ورزشي در شهر احساس مي شد با بررسي شرايط درخواست تاسيس سازمان به وزارت كشور داده شد با طي مراحل قانوني سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قدس به عنوان سومين سازمان فرهنگي ورزشي كشور با اهداف ارائه خدمات فرهنگي، هنري و ورزشي در تابستان 1387 در شهر قدس آغاز به كار نمود.

فراهم كردن محيطهاي مناسب فرهنگي، هنري و ورزشي براي شهروندان در زندگي شهر نشيني-ايجاد نشاط، شادابي و سلامتي اجتماعي در سطح شهر -توسعه، ترويج و ارتقاء مراكز فرهنگي هنري و ورزشي بسترسازي لازم جهت مشاركت مناسب شهروندان در فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي-حمايت از هنرمندان و ورزشكاران، شناسايي و معرفي آداب و رسوم، فرهنگهاي مختلف اقوام ايراني-نمادين نمودن الگوهاي مناسب فرهنگي و مذهبي از جمله مهمترين اهداف سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قدس مي باشد.


فعاليتهاي عمومي در بخش فرهنگي

سازمان فرهنگي ورزشي شهر قدس همواره سعي داشته تا به عنوان تنها سازمان فرهنگي، هنري ورزشي در سطح شهرستان بتواند نسبت به خدمات رساني شايسته به شهروندان اهتمام ورزد.نظر به گوناگوني و تنوع فرهنگي و قومي در شهرستان قدس معتقد است كه بايد به اين گوناگوني و تنوع فرهنگي در حدود مسئوليت خود مديريت نموده و در عين حال راهبردهاي علمي براي آن ارائه نمايد و ضمن تاكيد به تلاشها و اقدامات خود سعي دارد تا آيين هاي قومي، هويت ملي، همگرايي ديني و مذهبي را به عنوان سرفصلهاي كاري مورد توجه قرار دهد و تلاش مي نمايد تا اقوام ايراني ضمن حفظ و احياء فرهنگ بومي خود در جهت همگرايي و همدلي برآيند و در پيوند با يكديگر اجتماع ملي، فراگير و پايداري را محقق سازند. سازمان در كنار اين اهداف با برگزاري همايشهاي علمي، اجتماعي و برنامه هاي هنري، ادبي و مذهبي در مناسبتهاي مختلف در طول سال به فعاليتهاي فرهنگي پرداخته و با برگزاري مسابقات متعدد، مشاركت شهروندان را جهت ارائه خدمات بهتر به ياري طلبيده است.


فعاليتهاي تخصصي در بخش فرهنگي

  سازمان در اين حوزه از فعاليتها با تخصصي نمودن فرهنگسراها بر پايه ي هنرهاي تخصصي(نقاشي، گرافيك، خوشنويسي، عكاسي، مجسمه سازي، صنايع دستي و ...) موسيقي(سنتي، كلاسيك و مدرن) هنرهاي دراماتيك(تئاتر و سينما) ادبيات و شعر(ايران و جهان) مذهبي(تواشيح، حفظ، صوت، لحن و تجويد) بر مبناي آموزش، توليد، اجر، تكثير و نمايشگاه تلاش مي نمايد تا با ارائه خدمات مناسبتر به شهروندان گامي موثر در اين جهت برداشته و سعي دارد با ساخت سينما گالري، تماشاخانه هاي بر پايه تئاتر و سالن كنسرت فضاهاي مناسب جهت رونق بخشيدن به امور فرهنگي و افزايش كمي و كيفي محيط ها و مكانهاي فرهنگي و هنري بر دارد و تاكنون نيز با برگزاري كلاسهاي متعدد و متنوع آموزشي در سنين مختلف توانسته رضايت شهروندان را جلب نمايد.


فعاليتهاي ورزشي

سازمان فرهنگي ورزشي علاوه بر فعاليتهاي فرهنگي در زمينه ورزشي نيز فعال مي باشد. مراكز ورزشي سازمان به صورت حرفه اي و نيمه حرفه اي در رشته هاي مختلف در تمامي رده هاي سني آموزش مي دهد كه با گسترش و برنامه ريزي اين تيم ها توانسته اند موفقيت هايي در مسابقات كشوري بدست بياورند و سازمان سعي بر آن دارد ورزشهاي همگاني مانند پياده روي و مسابقات دو ميداني و طناب كشي را در سطح شهر گسترش دهد.

 

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0